Czym jest spedycja?
Transport | Logitsyka | Spedycja

Czym jest spedycja?

Istnieje kilka definicji tego czym jest spedycja. Każda jednak z tych rodzajów definicji prezentuje inne poglądy na tę sprawę. Kilka rodzajów definicji spedycji świadczy zatem o tym, że zakres działalności spedytora nie jest jednoznacznie oznaczony. Dochodzi do tego dynamika i zmienność rzeczywistości, która wyprzedza próby tworzenia definicji przez teoretyków. Spedycja to działalność mająca na celu organizowanie przewozu ładunków i wykonywanie wszystkich lub tylko części związanych z tym czynności. Działalność może być wykonana jako: spedycja własna, jako spedycja w przedsiębiorstwie transportowym, czy jako wyodrębnione przedsiębiorstwo, które zajmuje się zarobkowo odpłatnie czynnościami przewozu ładunków na rzecz określonego zleceniodawcy. Spedycja składa się z wielu czynności rozłożonych w czasie, trudno więc mówić o statycznym charakterze działalności spedycyjnej. Kolejnym ważnym elementem tej definicji jest określenie spedycji jako organizowania przewozu ładunków. Spedycja zatem nie jest przewozem, a przesłaniem ładunków, zorganizowaniem ich przewozu.