Funkcje opakowań
Transport | Logitsyka | Spedycja

Funkcje opakowań

Nie zależnie od rodzaju wszystkie opakowania pełnią takie funkcje jak techniczną (ochronną), informacyjną, reklamowo- promocyjną i jakościową. Pierwsza z funkcji czyli funkcja techniczna polega na zapewnianiu produktowi odpowiedniej ochrony podczas jego transportu, ochronę przed wpływem czynników wewnętrznym i zewnętrznym oraz umożliwianie dystrybucji. Odpowiedni kształt opakowania ułatwia również transport produktów w większych ilościach. Funkcja informacyjna polega na dostarczaniu klientowi wszelkich informacji o znajdującym się w środku produkcie. Są to przede wszystkim takie informacje jak skład produktu, jego producent, sposób stosowania produktu czy też data zdatności do użycia itp. Bardzo często opakowania zawierają również różnego rodzaju informacje ostrzegawcze takie jak minimalny wiek użytkownika produktu, łatwopalność produktu lub występowanie małych, łatwych do połknięcia przez dzieci elementów. Funkcja reklamowo- promocyjna opakowania polega na tym, że poza informacjami na temat samego produktu opakowanie jest również nośnikiem informacji dodatkowych takich jak hasła reklamowe czy też informacje dotyczące obowiązujących konkursów i promocji. Funkcja promocyjna jest również pełniona przez wzór opakowania. Jego kształt i kolor są tak projektowane, aby były jak najbardziej atrakcyjne dla klienta i przyciągały jego uwagę.