Logika dystrybucji
Transport | Logitsyka | Spedycja

Logika dystrybucji

Dystrybucja jest szczeblem, który wynika po fazie produkcji i trwa od czasu komercjalizacji wyprodukowanej rzeczy aż do jego przyjęcia przez konsumenta ostatecznego. Obiektem logistyki dystrybucji jest: - planowanie
- realizowanie
- kontrolowanie przepływu towarów, materiałów i wyrobów gotowych z miejsc ich wytworzenia bezpośrednio na rynek, do użytkownika lub konsumenta. Dążeniem w logistyce dystrybucji jest dostarczanie finalnemu odbiorcy właściwych towarów we właściwym miejscu i czasie oraz we właściwej ilości i jakości, jednocześnie przy minimalnych kosztach logistycznych. Na płaszczyźnie dystrybucji szczególne znaczenie mają standardy obsługi użytkowników wykraczające znacznie poza sam akt kupna-sprzedaży, a dotyczące kompleksowej i konkurencyjnej obsługi posprzedażnej, obejmujące serwis i usługi gwarancyjne, a także ciągłe kontakty marketingowe z konsumentem-nabywcą. Cięcie kosztów logistycznych nie stanowi najważniejszego kryterium funkcjonowania logistyki dystrybucji. Ważniejszą od minimalnych kosztów jest satysfakcja klienta z niezawodnej i zgodnej z zamówieniem dostawy na czas. logistyka dystrybucji powiązana jest z branżą taką jak spedycja , transport oraz magazynowanie.