Lokalizacja magazynu
Transport | Logitsyka | Spedycja

Lokalizacja magazynu

O tym, gdzie należy umieścić swoje magazyny trzeba zdecydować już na wstępie zakładania firmy. Najlepiej by magazyny były bardzo blisko, a najlepiej tuż obok miejsca, gdzie będzie przeprowadzana produkcja. Tak by zaoszczędzić na przemieszczaniu się naszych samochodów transportowych z miejsca produkcji do magazynów. Lokalizację magazynów, podobnie zresztą jak lokalizację wszystkich obiektów inwestycyjnych, opracowuję się w dwóch etapach. W pierwszym etapie ustala się tzw. lokalizację ogólną określaną dla magazynów na podstawie funkcji, planowanej oraz istniejącej już sieci magazynów i organizacji zbytu, lokalizacji produkcji oraz rodzaju transportu. Funkcja magazynu i wynikający z niej zakres działania magazynu posiadają decydujący wpływ na ustalenie jego lokalizacji. Dlatego też inne kryteria będą stosowane do określenia lokalizacji magazynu hurtu, inne dla detalu, a jeszcze inne dla magazynu zaopatrzenia. Z funkcji magazynu, która powinna być ustalona możliwie dokładnie, musi wynikać jak największa ilość cech charakteryzujących dany magazyn, np. jego rodzaj, przewidywana wielkość obrotu towarowomateriałowego, branża, zasięg terenowy, ilość oraz wielkość obrotu z poszczególnymi odbiorcami, którzy będą korzystać z usług magazynu.