Planowanie dystrybucji
Transport | Logitsyka | Spedycja

Planowanie dystrybucji

Gdy chcemy opracować plan dystrybucji musimy uwzględnić szereg działań, które posłuszą nam do bliższego sprecyzowania:
1. Celów dystrybucji- dotarcie do określonej liczby konsum., dostarczenie konsum. usług, powiększenie udziału rynku.
2. Określenie rynków docelowych (do kogo –wiek, płeć,zarobki), rynki te możemy określić np. ludzie ochrony, ośrodki miejskie.
3. Geograficzny zasięg sprzedaży – na jakim rynku przeds. Chce działać np. Rynek region. 4. Liczba szczebli pośrednich-schemat dystrybucji
5. Określenie rodzaju dystrybucji-dystrybucja selektywna, dyst. intensywna.
Następnie musimy ustalić metody promocji naszej firmy oraz celów marketingowych, czyli:
1. Reklama- to wszelkiego rodzaju płatna forma nieosobistej prezentacji i promocji dóbr i usług.
2. Promocja sprzedaży- to zestawy krótkookresowych narzędzi mających stymulować szybsze i większe zakupy. Narzędzia: gratisy, degustacje, sztuki dodatkowe.
3. Marketing bezpośredni-wykorzystywanie nieosobistych narzędzi kontaktu w celu, komunikowania się z klientem np. marketing katalogowy, telewizyjny
4. Public relations – nawiązywanie do kontaktów z szeroką publicznością-sponsorowanie imprez.
5. Sprzedaż osobista- bezpośrednia prezentacja i osobista oferta