Podział transportu
Transport | Logitsyka | Spedycja

Podział transportu

Transport można podzielić na kilka grup oraz podgrup im odpowiadających. Wyróżniamy obecnie dwa rodzaje transportu, a mianowicie transport gałęziowy oraz transport poziomy.

Klasyfikacja pozioma transportu jest następująca:
1) kryterium przedmiotu przewozu:
- transport osób (transport pasażerski),
- transport ładunków (transport towarowy),
2) kryterium formy własności:
- transport prywatny
- transport spółdzielczy
- transport państwowy
3) kryterium statusu organizacyjno-prawne:
- transport publiczny
- transport branżowy
- transport gospodarczy
4) kryterium geograficzne:
- transport krajowy
- transport międzynarodowy
5) pozostala klasyfikacja:
- transport regularny
- transport nieregularny
Klasyfikacja pionowa transportu:
1. Kryterium stosunku drogi przewozu do środka transportu:
- transport przewozowy
- transport przesyłowy
2. Kryterium środowiska transportowego:
- transport lądowy
- transport wodny
- transport lotniczy
- transport przewodowy
- transport bliski