Potrzeby transportowe
Transport | Logitsyka | Spedycja

Potrzeby transportowe

Jednym z wielu rodzajów szeroko rozumianych potrzeb instrumentalnych, dotyczących realizacji określonych celów, zadań i zamierzeń są potrzeby związane z transportem. Są one powiązane z funkcjonowaniem całej gospodarki narodowej i organizacją życia społecznego każdego państwa. Potrzeby związane z transportem realizowane są przez przedsiębiorstwa transportowe, firmy logistyczne, przedsiębiorstwa spedycyjne i inne obsługujące transport a także działające w ramach transportu indywidualnego. Dzisiejszy postęp technologiczny i ekonomiczny oraz jednoczesny rozwój gospodarczy społeczeństw, wykształcił potrzebę zorganizowanego i celowego przemieszczania ładunków, ludzi a także informacji przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii oraz urządzeń transportowych. transport, spedycja, logistyka i magazynowanie to 4 główne obszary, które wraz ze wzrostem gospodarczym i rozwojem cywilizacyjnym, zyskały dużo na znaczeniu. Potrzeby transportowe są odzwierciedleniem wzrostu gospodarczego i dobrobytu społecznego wynikając z : - zwiększonej ruchliwości społecznej i komunikacyjnej ludności,
- rozwoju gospodarki światowej, międzynarodowego podziału racy,
- procesów globalizacyjnych i integracyjnych gospodarki i społeczeństwa,
- ilości i zakresu informacji przepływających w społeczeństwie gospodarującym,
- powszechnego zapotrzebowania na różne formy zagospodarowania czasu wolnego,
- rozpowszechniania wiedzy w zakresie zapewnienia i możliwości realizacji określonych wartości.