Reputacja w transporcie
Transport | Logitsyka | Spedycja

Reputacja w transporcie

Transport jest taką branżą, która wymaga zaufania. Dlatego też tę branżę obejmują przepisy prawa, które wymagają od przedsiębiorstw specjalizującą się w tej branży rzetelności w swoich działaniach. Wedle zamysłu twórców ma to być panaceum na trapiące branżę problemy z wiarygodnością partnerów biznesowych. Tyle teoria. W praktyce zaś o oznacza to, że przedsiębiorcą transportowym nie zostanie ktoś, kto jest skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne. To ostatnie zaś oznacza przestępstwa takie jak karno-skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu (!), wiarygodności dokumentów, ochronie środowiska lub warunkom pracy i płacy albo innym przepisom dotyczącym wykonywania zawodu. Ponadto przedsiębiorca transportowy to ktoś, wobec kogoś nie wydano prawomocnych orzeczeń zakazujących wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Należy również dodać, że kierowca samodzielnie wykonujący transport oraz kierowcy w jego firmie nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, wiarygodności dokumentów, mieniu lub środowisku (uwaga: nie dotyczy to tylko przewozów na tzw. potrzeby własne).