Transport napędza PKB
Transport | Logitsyka | Spedycja

Transport napędza PKB

Nie ma wątpliwości, że transport ma bardzo duży wpływ na rozwój gospodarczy naszego kraju. W krajach, w których bardzo szybko rozwija się transport krajowy i transport międzynarodowy zauważalny jest wyraźny wzrost produktu krajowego brutto.

Łatwo wyjaśnić to zdarzenie. Transport przyczynia się do szybszej wymiany towarów, dzięki czemu handel rozkwita. Konsumenci mają dostęp do większej ilości produktów, kupują coraz więcej, firmy transportują coraz większe ilości towarów... i tak koło się zamyka. Prostym przykładem okazuje się nasz rodzimy kraj. Dobrze wiadomo, iż zachodnia część Polski (czyli tak zwana Polska A) ma bardziej rozbudowaną infrastrukturę kolejową Transport towarowy w Polsce A jest bardziej rozwinięty, przez co ta część Polski ma większą dochodowość i zyski z handlu niż wschód, w którym transport kolejowy jest nierozwinięty. Następnym przykładem może być kraj tak zwanego trzeciego świata, czyli Afryka. W krajach Afryki nie ma tylu lotnisk i portów, przez co transport międzynarodowy nie należy do branż rozwiniętych. Efekty widać - kraje Afryki są słabo rozwinięte, mają niskie PKB, nie wspominając już o głodujących ludziach.