Transport produktów spożywczych
Transport | Logitsyka | Spedycja

Transport produktów spożywczych

Przechowywanie artykułów spożywczych polega na tym, aby stworzyć im odpowiednie warunki do przechowywania. Wszelkie kryteria muszą być spełnione, by zachowały one jak najdłużej swoje cechy świeżości i zdatności do spożycia czy też dalszego przerobu. Jednak zanim poślemy produkt spożywczy do składowania w odpowiednim magazynie trzeba zapewnić odpowiedni im transport. W zależności od rodzaju produktów środki transportu wykorzystywane w tym procesie mogą przybierać różne formy np: chłodnie. Wszystko wiąże się z dziedziną taką jak sprawna logistyka czy spedycja, które pomagają nam zrealizować wszystko we właściwy sposób. Po przewiezieniu i rozładowaniu towarów następuje ich magazynowanie w specjalnie przygotowanych do tego celu pomieszczeniach zwanych magazynami. Magazyny przeznaczone do przechowywania artykułów spożywczych powinny być czyste, suche, o dobranej temperaturze dla danego towaru. Ściany i stropy magazynu bieli się wapnem, przy czym odnawianie powinno odbywać się przynajmniej raz w roku. Ściany do wysokości 2 m maluje się farbą olejną lub wykłada płytkami ceramicznymi, co pozwala na zachowanie czystości. Podłogi nie powinny mieć szpar, gdyż gromadzi się w nich pył, brud i różne odpadki.