Zadania spedytora
Transport | Logitsyka | Spedycja

Zadania spedytora

Kim jest spedytor? Spedytor to osoba, która zawodowo zajmuje się wysyłaniem i odbieraniem przesyłek, oraz innymi czynnościami ściśle związanymi z ich przemieszczeniem. Spedytor działa przeważnie na zlecenie swojego zleceniodawcy.

Co należy do zadań spedytora?
1) wysłanie przesyłki
2) jej odbiór
3) dokonanie innych usług związanych z przewozem przesyłki
Usługi spedycyjne obejmują także wszystko co jest związane z przewozem przesyłki z wyjątkiem samego przewozu.
Takimi typowymi usługami, które są realizowane przez spedytora to:
a) poradnictwo spedycyjne
b) zorganizowanie dostawy towaru do miejsca załadunku na główny środek transportu
c) zawieranie umów z przewoźnikami oraz innymi przedsiębiorstwami biorącymi udział w usłudze przemieszczanie ładunku, zlecając im wykonanie koniecznych usług
d) sporządzanie i kompletowanie dokumentów
e) na zlecenie zleceniodawcy ubezpieczanie towarów
f) organizowanie odprawy celnej
g) monitorowanie spraw związanych z załadunkiem, przeładunkiem i przewozem towarów
h) opracowanie koncepcji przewozu w odniesieniu do towarów specjalnych
i) zabezpieczenie interesów zleceniodawcy w przypadku uszkodzeń lub ubytku towaru
j) utrzymanie kontaktu z dostawcą/ eksporterem zagranicznym w celu ustalenie gotowości towaru do wysyłki i zorganizowanie jego odbioru